Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. 

Upozornění: Dotaci na využití dešťové a odpadní vody lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

  • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč
  • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
  • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou jako užitková i pro zálivku – až 105 000 Kč

Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

  • K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studni
  • V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod)

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

 

Díky partnerovi výrobce Mravec plast Vám nyní jsme schopni nejen dodat vybranou podzemní nádrž na dešťovou vodu, ale zároveň Vám nabízíme poradenství, případně kompletní vyřízení dotace. V následujícím textu naleznete informace o variantách dotačního programu a základní shrnutí, jak postupovat při žádosti o dotaci.

O finanční podporu v dotačním programu lze žádat ve třech podporovaných variantách:

 

dešŤOVKA.png

* zdroj https://novazelenausporam.cz/dokument/3381