Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Prohlášení GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů - GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a rady evropské unie (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.

Mravec plast, výrobce Martin Mravec, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, na základě obecného nařízení je správcem a zároveň i zpracovatelem osobních údajů zákazníků e-shopu https://www.mravecplast.cz.

Klademe důraz na ochranu osobních údajů, přičemž naší snahou je zamezení neoprávněnému přístupu k archivovaným osobním údajům a jejich možného zneužití. Níže uvedený text poskytuje informaci, jak je se sdělenými osobními údaji zákazníků e-shopu Mravecplast nakládáno a k čemu jsou tyto údaje využity. Z důvodu měření a analýzy návštěvnosti webových stránek a e-shopu, dále zajištění jejich funkčnosti využíváme soubory cookies.

I. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou subjektem údajů – zákazníkem poskytnuty dobrovolně při registraci a nákupu, e-mailem, telefonicky, prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, atd..

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

II.a. Adresné a identifikační pro nezaměnitelnou identifikaci subjektu:

 • Jméno a příjmení, případně název firmy
 • Telefonní a mailový konakt
 • Kontaktní, dodací a fakturační adresa (pokud jsou odlišné)
 • IČ, DIČ

II.b. Popisné údaje

 • Bankovní spojení v případě úhrady převodem
 • IP adresa zařízení, z něhož byla objednávka správci údajů zaslána

II.c. Ostatní údaje

 • Údaje o zakoupených produktech
 • Údaje o reklamaci
 • Údaje uvedené v komunikaci formou sms / MMS / fota
 • Údaje o místě dodání poskytnuté subjektem při řešení dodávky objednaného produktu

III. Účel zpracování osobních údajů

 • Splnění podmínek daných smluvním vztahem a plněním obchodní smlouvy
 • Splnění zákonných povinností ze strany správce
 • Jednáním o smluvním vztahu (zpracování nabídek na základě poptávky subjektu údajů)
 • Ochrana práv správce, příjemce anebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce atd.)
 • Možnost podání informace o stavu objednávky
 • Podání informace o termínu dodání objednávky
 • Zaslání obchodních sdělení -newsletter, informace o slevách apod.
 • Oblast přímého marketingu
 • Zaslání dotazníku spokojenosti (při objednání prostřednictvím webového srovnávače Heuréka)
 • Zaslání dotazníku partnerské společnosti Mravec plast při řešení písemné žádosti Subjektu údajů v otázce posouzení možnosti získání dotace z dotačního fondu „Dešťovka“

III.a. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zpracovatel
 • Úřady veřejné správy
 • státní a jiné orgány v rámci splnění zákonných povinností Správce danými příslušnými právními předpisy

Výrobce Mravec plast nikdy nepředává poskytnuté osobní údaje třetím stranám. Vyjimkou je, na základě písemné žádosti subjektu osobních údajů, poskytnutí osobních údajů partnerské společnosti, která zajišťuje zpracování nabídky za účelem získání dotace z dotačního programu "Dešťovka". Dále poskytnutí osobních údajů zákazníků (jméno, příjmení, adresa dodání, telefonní a mailový kontakt) dopravci, při zakoupení samostatného prodloužení revizního komínu, kde je doprava řešena rostřednictvím spedice (Top trans, Česká pošta atd.).

IV. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, příp. zpracovatel s využitím odpovídající výpočetní techniky.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou archivovány z důvodu zajištění práv a povinností plynoucích ze závazků a povinností daných právními předpisy po nezbytně nutnou dobu, tj.:

 • U registrace, nákupu s registrací / bez registrace, zaslané cenové nabídky anebo písemného dotazu po dobu 3 let
 • U dokladů podléhajícím splnění zákonných požadavků (převážně účetní doklady, daňové doklady apod.) po dobu stanovenou příslušným zákonem
  Po uplynutí těchto lhůt budou osobní údaje Subjektů skartovány / smazány, pokud nedojde k prodloužení doby jejich archivace (např. další objednávka).

VI. Práva subjektu

V souladu s článkem 12. GDPR je správce povinen zodpovědět subjektu údajů dotazy týkající se:

 • Účelu a způsobu nakládání s poskytnutými osobními údaji
 • Kategorií dotčených osobních údajů
 • Kategoriím příjemců, kterým budou osobní údaje poskytnuty
 • Době archivace osobních údajů
 • Zdrojích osobních údajů

VI.a. Práva subjektu údajů

Každý subjekt, který se domnívá, že došlo ke zpracování osobních údajů správcem neoprávněně, tj. v rozporu s ochranou osobních údajů subjektu osobním životě anebo v rozporu se zákonem, má právo požádat správce o:

 • Vysvětlení
 • Odstranění vzniklého stavu, opravu, případně doplnění informací, pokud je žádost subjektu osobních údajů oprávněná
 • Odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich výmaz z databáze správce
 • Výmaz osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
 • Obrátit se s dotazem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

Prohlášení o GDRP je veřejně přístupné na stránce správce.