Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > O firmě

O firmě - Výroba plastových podzemních nádrží Mravec plast

Nabízené septiky, jímky, retenční nádrže, nádrže na pitnou vodu a další produkty jsou vyráběné o standardizovaných rozměrech dle objemu nádrže, v kruhovém i hranatém provedení. Našim klientům se snažíme maximálně přiblížit, proto není problémem i individuální řešení plastové nádrže dle technických parametrů dodaných klientem. Prostupy do nádrží standartních i atypických rozměrů jsou vždy řešeny individuálně dle požadavku klienta.

Plastové podzemní nádrže Mravec plast jsou vyráběny technologií svařováním plastových desek na moderních CNC strojích, které zaručí požadovanou kvalitu, přesnost sváru a těsnost nádrže.  

Vyráběné plastové nádrže jsou rozděleny dle předpokládaného využití pro uskladnění a záchyt kapalin různého charakteru, případně pro uskladnění sypkých či granulátových materiálů. Teplota kapalin v nádržích by se měla pohybovat v rozmezí 5-30°C. Plastové nádrže nejsou vhodné pro uskladnění agresivních hořlavých a těkavých materiálů a kapalin, při plánovaném uskladnění látek a materiálů tohoto charakteru je nutné vycházet z chemické odolnosti polypropylenu daného výrobcem.

Všechny plastové výrobky Mravec plast jsou vyráběny v kruhovém i hranatém provedení, s ohledem na typologii podloží v místě instalace ve třech základních typech:

  • samonosné k obsypu zeminou
  • k obetonování
  • dvouplášťové

Retenční nádrže – plastové podzemní nádrže určené pro záchyt a uskladnění dešťové vody pro její další využití na zálivku, mytí kol či zahradního nářadí anebo zpětně v objektu, na který je nádrž napojena – například pro splachování WC. Retenční nádrže jsou opatřeny bezpečnostním přepadem, který zajistí odtok přebytečné vody do vsaku, kanalizace anebo vodního toku.

Jímky (lidově žumpy) – podzemní nádrže určené ke skladování odpadních vod vypouštěných z rodinných domů, chat, chalup, malých výrobních prostor či restauračních zařízení v místech, kde není možné vypouštění odpadních vod do kanalizace, vsaku anebo vodních toků. Jímka je bezodtoková, beztlaká nádrž, kde dochází k uskladnění všech kalů a vod vytékajících z objektu, na který je napojena kanalizačním potrubím. Vyprázdnění jímky je řešeno periodicky po jejím naplnění fekálním vozem odborné firmy. Instalace jímky podléhá platné legislativě o hospodaření s odpadními vodami. Avšak s ohledem na skutečnost, že u jímek nedochází k vypouštění odpadních vod, stačí instalaci jímky ve většině případech řešit s příslušným úřadem formou „Ohlášení stavby“.

Tříkomorové septiky – podzemní nádrže určené pro záchyt a skladování odpadních vod z objektů napojených na septik kanalizačním potrubím. Instalace septiku je vhodná k rodinným domům, malým výrobním, ubytovacím a restauračním objektům. Septiky je vhodné instalovat i do míst s nepravidelným odtokem odpadních vod, jako jsou chaty, chalupy a jiné rekreační objekty. Výhodou tříkomorového septiku oproti jímce je odtok přečištěné odpadní vody (po přečištění v napojeném zemním pískovém filtru) do kanalizace, vsaku anebo vodního toku, čímž je snížena perioda vyvážení usazených kalů v septiku fekálním vozem. Přečištění odpadní vody probíhá mechanickou filtrací odpadní vody s kaly přes tři vnitřní komory septiku propojené otvory v první třetině výšky přepážek komor.

Instalace septiku podléhá platné legislativě o hospodaření a vypouštění odpadních vod do vod podzemních a vod povrchových (Novela zákona č. 113/2018 Sb. upravující zákon č. 254/2001 Sb.), z tohoto důvodu je nutné před instalací septiku kontaktovat příslušný úřad a formou „Ohlášení stavby“ anebo „Stavebního povolení“ zažádat o souhlas daného orgánu. Dle dané novely je septik hodnocen jako 1. stupeň přečištění odpadních vod a je nutné za něj instalovat 2. stupeň přečištění odtékající vody v podobě zemního pískového anebo biologického filtru.

Zemní pískové filtry – plastová podzemní nádrž, ve které probíhá přečištění odpadních vod odtékajících z biologického septiku. Odpadní voda je mechanicky čištěna protékáním skrz vrstvy štěrkové drťi a pískové lože.

Vodoměrné šachty – podzemní nádrže určené pro instalaci jednoho či více vodoměrů v nezámrzné hloubce v místech významně vzdálených od vodovodního řádu, kde není možné, anebo je problematické umístění vodoměru do objektu rodinného domu. Vodoměrná šachta je osazena protiskluznými nášlapy a krycím víkem s možností uzamčení pro zamezení vstupu neoprávněné osoby.

Nádrže na pitnou vodu  - plastové podzemní nádrže vyráběné z certifikovaného PP určeného pro styk a uchování pitné vody v místech, kde není dostupnost vodovodního řádu anebo studniční vody.

Kanalizační šachty - plastová podzemní nádrž sloužící jako kontrolní místo kanalizace.

Zhlaví studny - plastová šachta sloužící k ukončení vrtu studny, uložení potřebné technologie a napojení na rozvod vody. 

Bazény – kromě podzemních nádrží Mravec plast vyrábí i bazény se skimerovou filtrací vody. Tvar, parametry i vybavení bazénu je vždy řešeno individuálně, aby dodaný bazén přesně splňoval požadavky svého uživatele.