Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > O firmě

 firmě - Výroba plastových podzemních nádrží Mravec plast

Nabízené septiky, jímky, retenční nádrže, nádrže na pitnou vodu a další podzemní plastové nádrže jsou vyráběné o standardizovaných rozměrech dle objemu nádrže od 1000l - 20 000l, v kruhovém i hranatém provedení. Našim klientům se snažíme maximálně přiblížit, proto není problémem i individuální řešení dodáním plastové nádrže na míru dle technických parametrů dodaných klientem. Prostupy do nádrží standartních i atypických rozměrů jsou vždy řešeny individuálně dle požadavku klienta.

Plastové podzemní nádrže Mravec plast jsou vyráběny technologií svařováním plastových desek na moderních CNC strojích, které zaručí požadovanou kvalitu, přesnost sváru a těsnost nádrže.  

Plastové podzemní nádrže Mravec plast

jsou primárně určeny pro uskladnění a záchyt dešťové či odpadní vody anebo pitné vody, případně pro uložení technologie pročerpání a rozvod vody. Teplota kapalin v nádržích by se měla pohybovat v rozmezí 5-30°C. Plastové nádrže nejsou vhodné pro uskladnění agresivních hořlavých a těkavých materiálů a kapalin, při plánovaném uskladnění látek a materiálů tohoto charakteru je nutné vycházet z chemické odolnosti polypropylenu daného výrobcem.

Všechny plastové výrobky Mravec plast jsou vyráběny v kruhovém i hranatém provedení, s ohledem na typologii podloží v místě instalace ve třech základních typech:

  • samonosná nádrž k obsypu zeminou
  • nádrž k obetonování
  • dvouplášťová nádrž

Retenční nádrž neboli nádrž na dešťovou vodu

plastová podzemní nádrž určená pro záchyt a uskladnění dešťové vody pro její další využití na zálivku, mytí kol či zahradního nářadí anebo zpětně v objektu, na který je nádrž napojena – například pro splachování WC. Retenční nádrž je opatřena bezpečnostním přepadem, který zajistí odtok přebytečné vody do vsaku, kanalizace anebo vodního toku. Nádrž na vodu je možné pořídit buď jako samostatnou retenční nádrž anebo již v kompletním setu nádrže na dešťovou vodu vybavenou čerpadlem, filtrací a odběrovou šachtou.

Jímka (lidově žumpa)

podzemní nádrž určená ke skladování odpadních vod vypouštěných z rodinných domů, chat, chalup, malých výrobních prostor či restauračních zařízení v místech, kde není možné vypouštění odpadních vod do kanalizace, vsaku anebo vodních toků. Jímka je bezodtoková, beztlaká nádrž, kde dochází k uskladnění všech kalů a vod vytékajících z objektu, na který je napojena kanalizačním potrubím. Vyprázdnění jímky je řešeno periodicky po jejím naplnění fekálním vozem odborné firmy. Instalace jímky podléhá platné legislativě o hospodaření s odpadními vodami. Avšak s ohledem na skutečnost, že u jímek nedochází k vypouštění odpadních vod, stačí instalaci jímky ve většině případech řešit s příslušným úřadem formou „Ohlášení stavby“.

Tříkomorový septik

podzemní nádrž určená pro záchyt a skladování odpadních vod z objektů napojených na septik kanalizačním potrubím. Instalace septiku je vhodná k rodinným domům, malým výrobním, ubytovacím a restauračním objektům. Septik je vhodné instalovat i do míst s nepravidelným odtokem odpadních vod, jako jsou chaty, chalupy a jiné rekreační objekty. Výhodou tříkomorového septiku oproti jímce je odtok přečištěné odpadní vody (po přečištění v napojeném zemním pískovém filtru) do kanalizace, vsaku anebo vodního toku, čímž je snížena perioda vyvážení usazených kalů v septiku fekálním vozem. Přečištění odpadní vody probíhá mechanickou filtrací odpadní vody s kaly přes tři vnitřní komory septiku propojené otvory v první třetině výšky přepážek komor.

Instalace septiku podléhá platné legislativě o hospodaření a vypouštění odpadních vod do vod podzemních a vod povrchových (Novela zákona č. 113/2018 Sb. upravující zákon č. 254/2001 Sb.), z tohoto důvodu je nutné před instalací septiku kontaktovat příslušný úřad a formou „Ohlášení stavby“ anebo „Stavebního povolení“ zažádat o souhlas daného orgánu. Dle dané novely je septik hodnocen jako 1. stupeň přečištění odpadních vod a je nutné za něj instalovat 2. stupeň přečištění odtékající vody v podobě zemního pískového filtru, případně biologického filtru.

Zemní pískový filtr

plastová podzemní nádrž, ve které probíhá přečištění odpadních vod odtékajících z biologického septiku. Odpadní voda je mechanicky čištěna protékáním skrz vrstvy štěrkové drťi a pískové lože.

Nádrž na pitnou vodu

plastová podzemní nádrže vyráběné z certifikovaného PP určeného pro styk a uchování pitné vody v místech, kde není dostupnost vodovodního řádu anebo studniční vody.

Vodoměrná šachta

podzemní nádrže určené pro instalaci jednoho či více vodoměrů v nezámrzné hloubce v místech významně vzdálených od vodovodního řádu, kde není možné, anebo je problematické umístění vodoměru do objektu rodinného domu. Vodoměrná šachta je osazena protiskluznými nášlapy a krycím víkem s možností uzamčení pro zamezení vstupu neoprávněné osoby.

Kanalizační šachta

plastová podzemní nádrž sloužící jako kontrolní místo kanalizace.

Zhlaví studny - šachta na vrtané studny

je plastová šachta sloužící k ukončení vrtu studny, uložení potřebné technologie a napojení na rozvod vody. 

Bazény

kromě podzemních nádrží Mravec plast vyrábí i bazény se skimerovou filtrací vody. Tvar, parametry i vybavení bazénu je vždy řešeno individuálně, aby dodaný bazén přesně splňoval požadavky svého uživatele.