Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Jak vybírat

Plastová podzemní nádrž - jak vybírat?

Rozhodli jste se pro nákup plastové nádrže na dešťovou vodu , neboli retenční nádrže, jímky či septiku a přemýšlíte, jaký typ a obsah zvolit. V této sekci Vám nabízíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a vysvětlení základních pojmů.

Jakou velikost retenční nádrže / jímky / septiku zvolit?

Dle stávajících norem vychází výpočet požadovaného objemu nádrže dle níže zobrazených ukazatelů.

Požadovaný obsah = N*Q*T

Počet osob v domácnosti - N

Předpokládaná spotřeba litrů vody na osobu / den - Q

(v ČR je průměrná spotřeba uváděna v rozmezí 100-120l/os /den

T - perioda plánovaného vyvážení nádrže

(čím nižší obsah nádrže, tím častější odčerpání nádrže)

Základní pojmy:

mezi nejčastěji kladené dotazy patří rozdíl mezi jímkou (neboli žumpou) a septikem

Jímka

nádrž osazená pouze vtokem, kde se skladuje veškerá užitková voda a kaly. Celý obsah jímky je pak dle potřeby odčerpáván fekálním vozem.

Septik

nabízíme standartně tříkomorové septiky (na přání může být i dvou či více komorový). Jedná se o nádrž opatřenou vtokem a odtokem užitkové vody, přičemž kaly obsažené ve vtékající vodě se postupně v jednotlivých přepážkách usazují a odtokem pak odchází do trativodu, kanalizace či vsaku na pozemku přečištěná voda.Septik funguje na principu biologického vyhnívání. Usazené kaly se dle potřeby následně odčerpávají fekálním vozem. Naplnění obsahu septiku trvá díky odcházející vodě déle, proto je možné volit při koupi menší obsah nádrže. Septik je velmi často doplňován zemním pískovým filtrem, který odtékající vodu dále přečistí.

Zemní pískový filtr

druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku. Je naplněn štěrkem předepsané velikosti. Štěrk se mění jednou za cca. 10-15 let. Voda odcházející z ZPF je pak přečištěna na cca. 92 - 96% a může být vypouštěna do tzv. vsaku (vsakuje se drenáží do pozemku), do kanalizace, trativodu anebo je dále využívána v napojené nádrži na vodu jako zálivka zahrady.

Retenční nádrž

nádrž zachycující vodu ze střechy domu, která slouží k dalšímu využití na pozemku - např. zálivce, mytí nářadí, splachování WC v RD, praní atd. Retenční nádrž, neboli nádrž na dešťovou vodu jsou je možné pořídit ve variantě samostatná nádrž na vodu bez vystrojení, anebo jako kompletní set s čerpadlem a filtrací pro zalévání či splachování WC.

Vodoměrná šachta

využívá se v místech významně vzdálených od vodovodního řádu, v místech, kde je problematické v RD umístění vodoměru anebo v místech s potřebou umístění více vodoměrů. Před koupí některého typu vodoměrné šachty je třeba kontaktovat příslušnou vodárenskou společnost a informovat se na požadavky týkající se volby typu vodoměrné šachty.

Zhlaví studny

Plastová šachta sloužící k ukončení vrtu studny, uložení potřebné technologie a napojení na rozvod vody.

Kanalizační šachta

Kanalizační šachty jsou podzemní plastové nádrže, které jsou určeny pro kontrolu odpadního potrubí v kritických místech, kde by mohlo dojít k ucpání potrubí. Standardně se jedná o místo napojení kanalizace z RD na veřejnou kanalizaci, v místech různých ohybů kanalizace anebo místě soutoku několika kanalizačních trubek.

Typ nádrže s ohledem na podloží místa usazení

Samonosná nádrž (k obsypání zeminou)

v případě, že se v místě umístění nevyskytuje jílovité či písčité podloží anebo spodní voda, je možné zvolit samonosnou nádrž, která se usadí na vytvrdlou betonovou desku a po obvodu obsype přesátou zeminou anebo pískem.

Dvouplášťová nádrž

využívá se v místech, kde se vyskytuje jílovité či písčité podloží anebo vyšší hladina spodní vody. V těchto místech, aby se předešlo tzv. vyplavání nádrže a její znehodnocení se doporučuje použití dvouplášťové nádrže, která se usadí do měkkého betonu, mezipláští se vysype sypkým betonem a po vytvrdnutí betonu se obsypává přesátou zeminou.

Nádrž k obetonování

tyto jímky se využívají v místech, kde je plánováno vyšší statické zatížení a nádrž má být pojezdová. Nádrž se usadí na vytvrdlou betonovou desku a ze všech stran se obetonuje, z horní strany tak, aby beton ( s kari sítí anebo betonové panely) přesahoval okraje výkopu. Nedoporučuje se využití v místech s výskytem spodní vody.

Časté dotazy:

Je dodávaný sortiment vodotěsný?

ano, 100% vodotěsnost dodávaného sortimentu je samozřejmostí. U každého dodávaného produktu (jímka, septik, retenční nádrž) je provedena zkouška vodotěsnosti a k dalším certifikátům obdržíte i atest vodotěsnosti.

Je možná úprava rozměrů?

ano, rozměry nádrží lze upravit dle Vašich požadavků. Cena se buď nezmění vůbec, anebo její změna je minimální. Vždy záleží na rozsahu požadovaných změn.

Mohu si zvolit požadovaný průměr vtoku a odtoku u nádrže?

ano, průměr vtoku i odtoku je vždy realizován individuálně tzv. "na míru", přičemž Vy nám sdělíte požadované průměry, případně i počet odvorů (pokud bude třeba např. více vtoků) a jejich umístění.

Mám možnost betonového septiku / jímky, jaké jsou výhody?

oba typy nádrží mají své přednosti. Plastové nádrže však oproti betonovým jsou z obou stran nepropustné a jejich životnost předčí životnost betonových nádrží.

Mohu nádrž umístit nad zem?

ano, i tento typ nádrží nabízíme. Je však nutností, abychom o Vašem plánu umístění nádrže nad zem věděli dopředu a použili vhodný polypropylen pro nadzemní nádrže. Polypropylen, který se používá pro výrobu podzemních nádrží neobsahuje stabilizátory a filtr, odolávajícímu slunečnímu záření a chráního nádrž před UV zářením. Pokud se na nadzemní nádrž použije nevhodný polypropylen, nádrž po cca. 2-3 letech křehne a rozpadá se.