Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Časté dotazy - vybíráme plastový septik, jímku anebo podzemní nádrž na dešťovou vodu.

Časté dotazy - vybíráme plastový septik, jímku anebo podzemní nádrž na dešťovou vodu.Likvidace odpadních vod - potřebuji septik anebo jímku?

Odpadní vody vytékající z objektu lze likvidovat více způsoby. Jednou z možností je jímání splašků do septiku anebo jímky.

Rozdíl mezi septikem a jímkou:

Jímka, neboli lidově žumpa je bezodtoková beztlaká nádoba, kde je zhotoven pouze nátok. V jímce dochází k akumulaci odpadních vod, které jsou periodicky odváženy po naplnění jímky fekálním vozem odborné firmy.

Septik je tříkomorová podzemní nádrž osazená nátokem a odtokem. Odpadní voda se přes komory mechanicky filtruje, v jednotlivých komorách se podle hrubosti usazují kaly a přefiltrovaná voda odtéká ze septiku pryč nejčastěji k další filtraci napojením na zemní pískový filtr. Septik je třeba také po jeho naplnění nechat vyvézt fekálním vozem, perioda vývozu je ale díky odtoku přefiltrované vody mnohem nižší než u jímek a tímto dochází k úspoře finančních prostředků.

Septik i jímka podléhají tzv. vodnímu zákonu č. 113/2018 Sb., proto je vhodné si na příslušném stavebním úřadě zjistit tzv. regulativa – v některých lokalitách např. z důvodu ochrany životního prostředí jsou povolovány pouze instalace bezodtokových jímek.

 

Z jakého materiálu má být septik, jímka či nádrž na dešťovou vodu zhotoven?

Stavebníci nejčastěji volí mezi betonovou podzemní nádrží a septikem, jímkou či retenční nádrží z plastu. Oba typy nádrží mají výhody i nevýhody, dříve převažovaly betonové nádrže, avšak v posledních letech z důvodu snadnější manipulace a nižších nákladů jsou více preferovány plastové podzemní nádrže. Důležitým kritériem při volbě materiálu je typ podloží v místě instalace.

 

Jaký typ plastového septiku, jímky či nádrže na dešťovou vodu zvolit?

Plastové podzemní nádrže jsou výrobci rozděleny do tří základních typů – samonosná nádrž k obsypu zeminou, podzemní nádrž k obetonování, dvouplášťová nádrž. Vždy je potřeba vycházet z typu podloží a místa instalace.

Samonosná nádrž je vhodná k instalaci do klidových rovinatých zón (zahrada) s výskytem stabilního podloží bez statických tlaků působících na nádrž (svah, blízkost komunikace) a výskytu spodních vod. Pokud je potřeba podzemní plastovou nádrž instalovat ve svahu, v blízkosti komunikace či RD – nejčastěji u vjezdu do garáže, kde je nestabilní kamenité podloží, avšak bez výskytu spodní vody, je vhodnou volbou typ k obetonování. V případě instalace nádrže do míst s nestabilním, jílovito-písčitým podložím, v místě instalace se vyskytuje spodní voda, je nejlepším řešením instalovat dvouplášťovou nádrž.

 

Je vhodný kruhový anebo hranatý tvar nádrže?

Tvar podzemní plastové nádrže nemá na její funkčnost vliv. Pokud má stavebník dostatek prostoru, je vhodné volit kruhový tvar nádrže, kde oproti hranatému tvaru dojde k lepšímu rozložení tlaků obsahu nádrže. V případě, že prostor na instalaci nádrže je omezený, je nejčastěji volen hranatý tvar nádrže.

 

Jaký objem septiku, jímky či nádrže na dešťovou vodu potřebuji?

Objem jímky je třeba volit podle počtu osob v RD a četnosti užívání objektu, tzn. Jiný objem je třeba volit u RD a u rekreačního objektu. Dle normy je množství odpadní vody 100 -120l na osobu/den, tj. pro standartní čtyřčlennou domácnost je vhodná jímka o objemu 12-15m³, na chaty a chalupy je nejčastěji voleným objemem jímky 3-6 m³.

Objem septiku je díky odtoku přefiltrované vody oproti požadovanému objemu jímky nižší o cca. 60%, proto se pro standartní čtyřčlennou domácnost doporučuje pořízení septiku o objemu 4-6 m³.

 

Je možné si nechat zhotovit nátok a odtok na míru podle potřeby stavebníka?

Někteří výrobci neumožňují volbu umístění a průměru nátoku a odtoku u dodávané plastové nádrže. Výrobce Mravec plast nabízí klientům volbu umístění a průměru nátoku i odtoku, přičemž každý klient obdrží po objednání jednoduché schéma, kde uvede počet prostupů, zvolí  požadovaný průměr nátoku / odtoku (standartně v rozmezí DN 100-150, ale není problém zhotovit i prostupy o průměru  DN 50 / 75 / 200 / 250).

 

Nevyhovují mi standartně nabízené rozměry nádrží. Co s tím?

Potřebujete septik, jímku či retenční nádrž, standartně nabízené rozměry Vám nevyhovují, anebo je nutné provést atypickou úpravu nádrže. Možností je zhotovení plastové nádrže atypických rozměrů dle parametrů dodaných zákazníkem. Po nacenění výroby nádrže technikem a odsouhlasení ceny Vám dodáme nádrž přesně podle zadaných požadavků.

 

Dostanu k septiku, jímce či nádrži na dešťovou vodu potvrzení o vodotěsnosti nádrže pro kolaudaci?

K tříkomorovému septiku, jímce, retenční nádrži, zemnímu pískovému filtru a dalším produktům standartně obdržíte veškeré doklady pro kolaudaci podzemní nádrže, tj. Protokol o nepropustnosti nádrže, Prohlášení o shodě, záruční list a montážní návod.

 

Vybírám nádrž na dešťovou vodu, mám koupit samotnou nádrž anebo kompletní nádrž s čerpadlem a filtrací?

Dešťovou vodu je možné využít mnoha způsoby - na zálivku zahrady, mytí zahradního náčiní, mytí kol ,splachování WC, praní prádla apod.. Pořízení retenční nádrže na dešťovou vodu u stávajících RD, rekonstrukcí a novostaveb je jednou z možností, jak uspořit finanční prostředky snížením spotřeby pitné vody z vodovodního řadu, u novostaveb stavební zákon stavebníkům pořízení nádrže na dešťovou vodu přímo nařizuje.

Aby bylo možné nádrž na vodu užívat, je třeba ji vybavit filtrací hrubých nečistot, kalovým čerpadlem, šachtou pro napojení zavlažovací hadice s rychlospojkou. Nádrž na vodu je standartně nabízena samostatně bez potřebného vystrojení, oblíbenější verzí zákazníků je však kompletní set již vybavené nádrže s čerpadlem a filtrací ve verzi pro zalévání zahrady a verzi pro zalévání zahrady a splachování WC . Nedílnou součástí setu je držák čerpadla, který zamezí pohybu čerpadla po nádrži, výtlačné potrubí spojující čerpadlo pomocí kolen s hadicí a odběrnou. Varianta pro zalévání a splachování WC je doplněna tlakovou nádrží vyrovnávající tlak při splachování.

 

Za jakých podmínek mohu čerpat finanční prostředky z dotace Dešťovka a jak postupovat při vyřízení dotace?

„Dotace Dešťovka – ani kapku nazmar...", heslo dotačního programu MŽP, jehož snahou je snížit spotřebu pitné vody a využít vodu, která je ZDARMA – dešťovou vodu. Pokud požádáte o dotaci dešťovka, můžete získat zpět až 50% všech uznatelných nákladů, které souvisí s pořízením nádrže na dešťovou vodu a její instalací do výše až 105 000 Kč dle kategorie dotace.

O dotaci mohou požádat:

  • všichni majitelé stávajících RD a bytových domů v ČR
  • majitelé novostaveb v případě, že rozvody vody budou napojeny na WC v domě

Důležitým faktorem pro žadatele v 2. výzvě dotačního programu je skutečnost, že není nutnost instalovat retenční nádrž odbornou firmou. Je možné provést instalaci i svépomocí, přičemž za uznatelné náklady je při podání žádosti považován pouze nákup retenční nádrže a použitý materiál při instalaci.

Žádost o dotaci může stavebník podat sám a odbornou firmou si nechat zpracovat pouze tzv. Odborný posudek, další variantou je nechat si vyřídit dotaci Dešťovka odbornou firmou kompletně vč. administrace. I v tomto případě je kompletní zpracování žádosti odbornou firmou tzv. uznatelným nákladem a cca. 50% finančních prostředků vynaložených na žádost je proplaceno zpět.

Základní body vyřízení dotace Dešťovka:

·        zpracování tzv.Odborného posudku

·        vyplnění a odeslání žádosti k posouzení žádosti a akceptaci Fondem NPŽP

·        realizace instalace nádrže na vodu (realizace může být provedena i před podáním žádosti, uznatelnými náklady jsou doložené faktury ne starší 12 měsíců, u novostaveb        pak  24 měsíců)

·        doložení ukončení realizace

·        vyplacení dotace

 

Na pozemku není studna ani vodovodní řad, potřebuji nádrž na pitnou vodu.

Nedostatek pitné vody, chybějící studnou anebo vodovodním řadem je častým problémem zvláště v zahradních koloniích a rekreačních oblastech. Řešením je pořízení nádrže na pitnou vodu z certifikovaného plastu. Podzemní nádrž na pitnou vodu je schopna uchovat kvalitu pitné vody mnohem déle.

 

Kolik stojí doprava septiku, jímky či retenční nádrže k požadovanému místu dodání?

Doprava nádrže od dodavatele k místu instalace je jednou z položek, které mohou zatížit finanční rozpočet stavebníka. Doprava objednaného septiku, jímky anebo nádrže na dešťovou vodu výrobce Mravec plast je po celé ČR ZDARMA.

 

Co je nutné zajistit při dopravě objednané plastové nádrže?

Všechny podzemní nádrže výrobce Mravec plast jsou dodávány po celém území České republiky ZDARMA. Nádrže jsou dodávány soupravou v celkové délce cca. 14m, při dodání nádrže je nutné zajistit, aby se automobilová souprava na místo složení dostala a mohla se v případě potřeby otočit. Problémem při dopravě mohou být prudké 90°zatáčky, kde není možnost, aby si řidič nadjel, slepé ulice apod.. Při skládání nádrže je nutná součinnost kupujícího se skládáním, nádrže se z vleku skládají ručně – je nutné zajištění potřebného počtu osob podle objemu nádrže, cca. 3-4 osoby vč. řidiče.

 

Jakým způsobem je možné objednávku nádrže uhradit?

Při objednání plastové nádrže má objednatel možnost volby mezi úhradou v hotovosti a platbou převodem.

 

Jak dlouho před instalací nádrže je potřeba provést objednání nádrže?

Plastové nádrže na vodu, septik či jímku standartně dodává výrobce Mravec plast v termínu 7-14 dnů, termín dodání se však mění s ohledem na průběh stavební sezony a může být prodloužen v období vyššího zájmu až na 3-4 týdny od potvrzení objednávky.

 

Jak instalovat plastovou nádrž, kde najdu montážní návod k instalaci septiku, jímky či retenční nádrže?

Důležitou otázkou každého stavebníka, který plánuje instalaci plastového septiku, jímky či retenční nádrže je, zda zvládne instalaci nádrže sám, anebo bude potřebovat pomoc odborné firmy. Proto je vhodné se před koupí nádrže seznámit s montážním návodem dle typu plastové nádrže – samonosné nádrže / nádrže k obetonování / dvouplášťové nádrže.