Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Řešíte cenu plastové podzemní nádrže? Ptejte se spíše po kvalitním materiálu!

Řešíte cenu plastové podzemní nádrže? Ptejte se spíše po kvalitním materiálu!Jednou ze základních otázek každého stavebníka, který plánuje instalaci plastové podzemní nádrže na dešťovou vodu, jímky či septiku na odpadní a užitkovou vodu z RD je, jak vybrat kvalitního dodavatele tohoto produktu a jakými pravidly se řídit.

Jedním z hlavních aspektů, které jsou rozhodující při pořízení septiku, nádrže či jímky je pořizovací cena. Avšak je tento aspekt tím nejdůležitějším, který by měl rozhodovat při volbě dodavatele nádrže? Určitě ne! Důvodem pořízení podzemní nádrže je její užívání po mnoho let, proto by při výběru dodavatele více něž cena měla být zohledněna kvalita materiálu, z něhož je nádrž vyrobena.

Na českém trhu je mnoho výrobců plastových podzemních nádrží, kteří nabízí jímky či septiky v různých konstrukčních typů a barevných provedení, mezi stavebníky koluje mnoho "zaručených rad", jak poznat kvalitní podzemní plastovou nádrž, například barva nádrže určuje její kvalitu, bílá či světlá nádrž je kvalitnější než černá a určitě má vyšší životnost. Ale jsou tyto informace opravdu pravdivé a na co si má stavebník dát při výběru pozor, aby zakoupil kvalitní, ale zároveň cenově dostupný produkt?

V tomto článku se pokusíme zodpovědět základní dotazy prostřednictvím níže uvedených otázek:

 1. z jakého materiálu je septik, jímka anebo nádrž na vodu vyrobena?
 2. jak je septik, jímka anebo nádrž na vodu vyztužen a zpevněn?
 3. jaké doklady při koupi obdržím a které dokumenty požadovat pro doložení kvality nádrže?

1. Z jakého materiálu je plastový septik, jímka anebo nádrž na vodu vyroben?

Podzemní plastové septiky, jímky, nádrže na vodu (retenční nádrže), vodoměrné šachty jsou nejčastěji vyráběné výrobci svařováním z polypropylenových desek. Kvalita polypropylenuje výrobci dělena na tři jakostní stupně:

 • prémiový - prvojakostní polypropylen (prvovýroba)
 • konstrukční polypropylen
 • technický polypropylen

Prémiové – prvojakostní polypropylenové desky jsou vyráběny ze 100% z granulátu a jejich kvalita, tudíž i kvalita produktu je nejvyšší. Tento polypropylen zaručuje garantovanou maximální chemickou mechanickou odolnost i při velmi nízkých teplotách. Jeho využití je vhodné při výrobě podzemních plastových septiků, jímek, nádrží, ale i bazénů a nadzemních nádrží. Desky jsou 100% svařitelné a ze všech tří typů mají nejvyšší možné statické zatížení. POUZE U TOHOTO TYPU POLYPROPYLENU VÝROBCE VYSTAVÍ CERTIFIKÁT GARANCE KVALITY MATERIÁLU. Dodávané desky mohou mít jakoukoliv barvu dle barevné škály RAL. Mravec plast pro odlišení od konkurenčních výrobců zvolil výrobu nabízených produktů v světle žluté barvě.

Konstrukční polypropylen – desky tohoto typu polypropylenu jsou vyráběny extruzí z 60-70% granulátu, zbývající část je nahrazena recyklátem, což je kombinace zbytků interních drtí a vykoupených odřezků polypropylenových desek. Tento typ polypropylenu má standardně šedou, případně tmavší odstín bílé barvy a je zaručeně svařitelný. Fyzikálně - mechanické vlastnosti nádrží z tohoto typu polypropylenu a tím pádem i životnost je však výrazně nižší než u nádrží, jímek a septiků z primárního polypropylenu. U konstrukčního polypropylenu výrobce NEVYSTAVÍ CERTIFIKÁT GARANCE KVALITY MATERIÁLU.

Technický polypropylen – desky polypropylenu tohoto typu jsou vyráběné cca. z 70-100% extruzí interních drtí a vykoupených odřezků polypropylenových desek a cca. z 30 - 0% granulátu. Jedná se o nejnižší kvalitu vyráběného polypropylenu. Vykoupenou polypropylenovou drť a odřezky nejvyšší kvality výrobce polypropylenových desek protřídí dle barevnosti, přečistí, přepere a rozdrtí na požadovanou hrubost. Jednotlivé desky mohou vykazovat rozdíly a standardně se vyrábí v černé, případně oranžové barvě. Kvůli zažitému mýtu o černé barvě polypropylenu však někteří výrobci plastových nádrží nechávají technický polypropylen barvit na šedou barvu, typickou pro konstrukční polypropylen. U tohoto typu polypropylenu není výrobce schopen garantovat fyzikálně - mechanické a chemické vlastnosti a NEVYSTAVÍ CERTIFIKÁT GARANCE KVALITY MATERIÁLU.

2. jak je septik, jímka anebo nádrž na vodu vyztužen a zpevněn?

Konstrukce plastové podzemní nádrže je výrobcem řešena na základě typologie nádrže a způsobu instalace dle typu podloží v místě instalace.

 • dle konstrukčního typu

Samonosné produkty – tento typ produktů je konstrukčně dimenzován a vyztužen tak, že již není nutné dalšího statického zajištění. Tyto produkty jsou po instalaci pouze POCHOZÍ se zatížením kategorie A.

Nesamonosné produkty - tento typ produktů (produkty k obetonování, dvouplášťové produkty)je nutné na stavbě při instalaci dále staticky zajistit obetonováním ze všech stran. Způsob obetonování je uveden v montážním návodu jednotlivých typů produktů.

 • dle typologie podloží v místě instalace

Samonosná plastová podzemní nádrž – produkt, který je určen pro instalaci do míst s lehkou, sypkou a stálou zeminou bez výskytu spodní vody a míst bez výskytu jílovité, příp. písčité půdy. Tento produkt je konstrukčně zhotoven a vyztužen tak (obsahuje vnější a vnitřní výztuhy), aby po instalaci odolal zatížení standardně působící na podzemní nádrž (hmotnost produktu, hmotnost zeminy působící na produkt z horní strany - maximální výška zásypu může být 300mm, tlak kapaliny v nádrži). Při instalaci samonosného produktu je nutné postupovat dle montážního návodu výrobce. Po instalaci je samonosný produkt pouze pochozí. Přes produkt anebo v blízkosti instalovaného produktu nesmí dojít k pojezdu motorových vozidel, minimální vzdálenost pojezdu je vzdálenost odpovídající výšce instalovaného produktu. V případě, že je nutné instalovat produkt do větší hloubky, než je povoleno a revizní komín prodloužit nástavcem revizního komínu, je nutné zajistit další stavební zajištění, které navrhne statik anebo stavby vedoucí zodpovědný za instalaci nádrže, s ohledem na plánované zatížení horní strany produktu tak, aby tíhu zeminy nad produktem nenesl instalovaný produkt a nedošlo vlivem tohoto zatížení k jeho poškození a proboření horní strany.

Produkt k obetonování – produkt, určený pro instalaci do míst s vyšším statickým zatížením, anebo do míst, kde není možno instalovat samonosný produkt (např. skalnaté podloží bez výskytu spodní vody). Tento produkt není konstrukčně vyztužen proti zatížení a pro užívání musí dojít k statickému zajištění produktu jiným způsobem. Při instalaci je produkt usazen na vytvrdlou železobetonovou desku. Statické pevnosti nádrže k obetonování se dosáhne obetonováním produktu, který je po celém obvodu vyztužen ocelovou armaturou protaženou otvory vnějších výztuh. Nutností je také vybetonování vnitřních vzpěr s vloženou armaturou - ocelovými pruty. Při instalaci je nutné postupovat dle montážního návodu výrobce. Při obetonování bočních stran je nutné produkt napouštět vodou, aby došlo k vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků. Maximální výše obetonování za den je 300mm. Po vytvrdnutí může dojít k obetonování horní strany produktu, přičemž voda v produktu musí dosahovat horní hrany produktu a zároveň by produkt měl být podložen z vnitřní strany produktu, aby nedošlo k propadu horní strany. V případě, že je nutné instalovat produkt do větší hloubky, než je povoleno a revizní komín prodloužit nástavcem revizního komínu, je nutné zajistit takové stavební úpravy, které navrhne statik anebo stavby vedoucí zodpovědný za instalaci nádrže, s ohledem na plánované zatížení horní strany produktu tak, aby tíhu zeminy nad produktem nenesl instalovaný produkt a nedošlo vlivem tohoto zatížení k jeho poškození a proboření horní strany.

Dvouplášťový produkt – produkt, který je určen pro instalaci v místech s výskytem spodní vody, anebo v místech s jílovito – písčitým podložím. Dvouplášťový produkt obsahuje tzv. mezipláští, které je vyztuženo ocelovým drátem a slouží tak jako ztracené bednění pro vysypání betonovou směsí. Nutností je také vybetonování vnitřních vzpěr s vloženou armaturou - ocelovými pruty. Oproti produktům k obetonování a samonosným produktům obsahuje dvouplášťový produkt na vnější spodní straně výztuhy, kterými se spolu s protaženými ocelovými pruty usadí do měkkého betonu a pevně se tak ukotví v zemi. Při instalaci je nutné postupovat dle montážního návodu výrobce. Po vytvrdnutí vybetonovaného mezipláští může dojít k obetonování horní strany produktu, přičemž voda v produktu musí dosahovat horní hrany produktu a zároveň by produkt měl být podložen z vnitřní strany produktu, aby nedošlo k propadu horní strany. V případě, že je nutné instalovat produkt do větší hloubky, než je povoleno a revizní komín prodloužit nástavcem revizního komínu, je nutné zajistit takové stavební úpravy, které navrhne statik anebo stavby vedoucí zodpovědný za instalaci nádrže, s ohledem na plánované zatížení horní strany produktu tak, aby tíhu zeminy nad produktem nenesl instalovaný produkt a nedošlo vlivem tohoto zatížení k jeho poškození a proboření horní strany.

Technické nákresy podzemní plastové nádrže dle konstrukčního typu

Samonosná jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu

 

Samonosná jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu

Jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu k obetonování

Jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu k obetonování

Dvouplášťová jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu

Dvouplášťová jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu

3. Jaké doklady při koupi obdržím a které dokumenty požadovat pro doložení kvality nádrže?

Kvalitní dodavatel k nabízenému produktu doložit nejen veškeré dokumenty potřebné ke kolaudaci plastové podzemní nádrže, ale i certifikát kvality materiálu, z něhož je nádrž vyrobena. Tento certifikát investoru garantuje, že nádrž je vyrobena z prvotřídního materiálu s požadovanými fyzikálně - mechanickými vlastnostmi zajišťujícími dlouhou životnost nádrže.

Povinné dokumenty, které výrobce dodává k zakoupenému produktu:

 • montážní návod
 • záruční list
 • prohlášení o shodě
 • protokol o nepropustnosti nádrže

Nepovinný dokument, který výrobce kvalitních nádrží dokládá, anebo poskytne k nahlédnutí na požádání:

 • certifikát kvality materiálu