Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Kvalitní plastová retenční nádrž - jak vybrat?

Kvalitní plastová retenční nádrž - jak vybrat?Základní body při volbě velikosti plastové retenční nádrže

 1. K jakým účelům budete zachycenou dešťovou vodu využívat?
 2. Jaká je plocha střechy domu, z kterého bude dešťová voda stékat do retenční nádrže a jak často v dané lokalitě prší?
 3. Jaký typ plastové retenční nádrže potřebujete?
 4. Požadujete retenční nádrž doplnit dalšími prvky (držák na čerpadlo, signalizaci, atd.)?
 5. Jaký tvar retenční nádrže.

Kvalitní retenční nádrž na dešťovou vodu – jak vybrat?

Při stavbě anebo rekonstrukci rodinného domu si majitelé často kladou otázku co s dešťovou vodu tekoucí ze střechy jejich obydlí. Jako jedna z možností se nabízí využití této vody pro potřeby závlahy pozemku, případně po přečištění jako užitkovou vodu v RD například na WC, praní prádla a podobně.

Kromě ekonomického přínosu v podobě úspory pitné vody je zachycení dešťové vody v podzemní retenční nádrži oproti nádrži nadzemní také v její kvalitě. Dešťová voda je považována za velmi kvalitní typ vody. Všeobecně platí, že voda uskladněná v podzemní retenční nádrži se díky minimálnímu přístupu vzduchu a absence slunečního svitu kazí mnohem méně, než voda v nadzemní nádrži. Avšak i z podzemní retenční nádrže je třeba vodu jednou za čas vyčerpat.

Standardem u retenční ch nádrží je zhotovení nátoku a bezpečnostního přepadu v ceně nádrže. Počet nátoků se může lišit dle potřeb zákazníka, přepad zabrání přeplnění nádrže například při prudkém dešti a bývá zhotoven většinou pouze jeden.

V tomto článku naleznete odpovědi na často kladené otázky při volbě potřebného obsahu nádrže na dešťovou vodu.

1. K jakým účelům budete retenční nádrž využívat?

Dešťovou vodu z retenční nádrže lze využít použít na:

 • zálivku zeleně na pozemku
 • technické mytí zahradního nářadí, kol, nábytku a pod.
 • užitkovou vodu v domě - splachování WC, praní prádla, dle norem je spotřeba na osobu a den na WC s vodovodním kohoutkem 0,065m3
 • v případě užití přečištěné dešťové vody v domě, je třeba zohlednit i počet osob, které budou vodu využívat

2. Jaká je plocha střechy domu a jak často v lokalitě prší?

V některých lokalitách na našem území prší více a někde méně. Průměrný roční úhrn srážek pro území ČR je 600-800mm. Při volbě velikosti retenční nádrže se doporučuje přihlédnout k míře srážek v lokalitě. Pokud si nejste jisti, pak roční úhrn srážek v lokalitě lze nalézt na webových stránkách Hydrometeorologického ústavu ČR. http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky#č

Vzorec pro výpočet potřebného obsahu retenční nádrže:

V= (s.P.f)/d

V – potřebný objem

s – roční úhrn srážek v dané lokalitě

P – plocha střechy

f – koeficient odtoku, pro ploché střechy je udáván 0,6-0,7, šikmé střechy 0,75-0,8

d – koeficient požadované zásoby vody v nádrži na dny – běžně udáváno 14 dní období bez deště

Výše uvedený vzorec odpoví na dotaz, jaký minimální obsah by podzemní retenční nádrž měla mít.

3. Jaký typ plastové retenční nádrže potřebujete?

Na našem trhu je nabídka podzemních retenčních nádrží velmi pestrá. Jednou z nejvíce poptávaných a instalovaných retenčních nádrží jsou plastové polypropylenové retenční nádrže. Podzemní polypropylenové nádrže od kvalitního dodavatele musí splňovat veškeré normy a certifikáty dané EU a ČSN a při řešení stavebního povolení / ohlášení stavby v oblasti nakládání s dešťovou vodou na pozemku jsou schvalovány stavebními úřady. Velkou výhodou plastových retenčních nádrží je v poměrně nízká pořizovací cena, nízká hmotnost a poměrně jednoduchá instalace.

Plastové retenční nádrže jsou rozděleny na tři typy dle způsobu instalace, který vychází z typu podloží v plánovaném místě uložení.

Samonosná retenční nádrž – tento typ plastové nádrže je vhodný pro instalaci do míst, kde se vyskytuje klasické podloží zeminy obsahující kameny a kamínky bez výskytu spodní vody. Jedná se o nejrychlejší způsob instalace retenční nádrže, vždy je však třeba se držet montážního návodu dodavatele a postupovat dle jeho pokynů.

Retenční nádrž k obetonování – typ nádrže, který se doporučuje instalovat v místech s vyšším statickým zatížením, v lokalitě, kde je skalnaté podloží anebo jílovito-písčité podloží bez výskytu spodní vody. Plastová nádrž k obetonování je nejlevnější variantou, kterou výrobci plastových nádrží nabízí. Je však nutné k ceně pořízení nádrže ještě připočítat náklady na beton a armaturu.

Dvouplášťová retenční nádrž – typ nádrže, který je vhodný instalovat v místech s jílovitým anebo písčitým podložím s výskytem spodní vody. V případě, že by v lokalitě s výskytem spodní vody byl instalován nevhodný typ nádrže, může při jejím vyčerpání dojít vlivem tlaku spodní vody na nádrž k jejímu znehodnocení, tzv. vyplavání nádrže, a ztráty investovaných finančních prostředků. Proto je důležité při výběru vhodného typu plastové nádrže zohlednit typ podloží.

4. Doplňkový sortiment k retenční nádrži - nádrž na dešťovou vodu je možné doplnit o prvky, které usnadní užívání nádrže. Nádrž se nejčastěji doplní nejčastěji o:

 • držák na čerpadlo k využití na zahradě anebo čerpadlo přečerpávající vodu z nádrže do RD k jejímu dalšímu využití (WC, praní prádla, atd.)
 • možnost upevnění čidla v nádrži signalizujícího množství vody v nádrži, tato signalizace bývá kompatibilní s mobilními aplikacemi, takže uživatel má vždy přehled o stavu vody v nádrži.

5. Tvar retenční nádrže - jaký vybrat?

Retenční nádrže jsou standardně nabízeny v kruhovém i hranatém provedení, takže není problém zvolit si tvar nádrže, který bude vyhovovat vašim požadavkům. V případě, že standartní nabídka výrobce nevyhovuje, je možné si nechat vyrobit atypickou retenční nádrž.

Nákres - plastová retenční nádrž kruhová a hranatá

Jímka k obetonování kulatá nákres jímka samonosná hranatá