Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Kvalitní plastová jímka, plastový tříkomorový septik – jak správně vybrat?

Kvalitní plastová jímka, plastový tříkomorový septik – jak správně vybrat?Stavíte či rekonstruujete a potřebujete vybrat vhodnou jímku anebo septik. Při výběru produktu, který bude řešit otázku likvidace odpadních a užitkových vod vašeho obydlí, je třeba se držet několika zásadních bodů, které pomohou s rozhodováním a zároveň často zodpoví mnoho dotazů.

Důležité body při volbě vhodné plastové jímky anebo tříkomorového plastového septiku

1. Jaký typ plastové nádrže potřebujete?

Jímka – plastová nádrž, kde se skladuje všechna odpadní a užitková voda. Jímka neboli žumpa má pouze nátok a je bez přepážek. Obsah jímky je periodicky dle potřeby odčerpán fekálním vozem.

Plastový tříkomorový septik – řeší uskladnění odpadní a užitkové vody. Septik má oproti jímce i odtok a uvnitř je členěn dnes už nejčastěji na tři komory, které odpadní a užitkovou vodu filtrují. V jednotlivých komorách se kaly usazují dle hrubosti a přečištěná voda ze septiku odchází odtokem pryč do kanalizace, trativodu anebo vsaku. V případě odtoku vody do vsaku je septik velmi často doplněn o 2. Stupeň přečištění odpadních a užitkových vod – zemní pískový filtr.

2. Kolik osob a jak často bude v domě užívat jímku anebo septik

potřebný obsah plastové jímky anebo tříkomorového septiku je u novostaveb určen projektovou dokumentací, anebo lze vypočíst jednoduchým vzorcem.

Obsah nádrže = N*Q*T

Počet osob v objektu využívající jímku anebo septik – N

Předpokládaná spotřeba litrů vody na osobu / den – Q (v ČR je průměrná spotřeba uváděna v rozmezí 100-120l/os /den)

Objem septiku může být oproti jímce poloviční, neboť v septiku se usazují pouze kaly a přečištěná voda odchází odtokem ven.

Četnost plánovaného vyvážení nádrže – T (čím nižší obsah nádrže, tím častější odčerpání nádrže

3. Volba typu dle podloží

při volbě vhodného plastového septiku anebo jímky je třeba prověřit typ podloží, kde bude nádrž umístěna. Nejčastěji a nejrychleji instalovaný typ – samonosná nádrž k obsypání zeminou. Samonosná jímka anebo samonosný septik není vhodný do míst s výskytem jílovitého či písčitého podloží anebo s výskytem spodní vody. Vhodným typem podloží jsou místa s klasickou zeminou obsahující kameny a kamínky.

V případě jílovitého či písčitého bez výskytu spodní vody se doporučuje instalace jímky / septiku k obetonování. Pokud si zákazník není jist výškou hladiny spodní vody, nejvhodnějším produktem do těchto míst je dvouplášťová jímka anebo dvouplášťový tříkomorový septik.

4. Objem fekálního vozu

dalším a podstatným faktorem při volbě objemu jímky či septiku je kapacita fekálního vozu, který bude obsah nádrže vyvážet. Z dlouhodobého ekonomického hlediska je vhodné volit maximální potřebný obsah nádrže, který fekální vůz odveze najednou a platí zde, čím je větší obsah fekálního vozu, tím větší nádrž je vhodné pořídit. Větší nádrž sice znamená vyšší pořizovací náklady, avšak zároveň znamená snížení četnosti odvozu fekálií a tím i snížení dlouhodobých nákladů na likvidaci odpadní vody.

5. Pořizovací náklady plastového septiku či jímky

kvalitní plastová jímka anebo plastový tříkomorový septik nemusí být drahý. Na našem trhu se vyskytuje mnoho dodavatelů, kteří nabízí tyto produkty za různě vysoké ceny. V oblasti nabídky plastových nádrží platí, že dodávaný produkt by měl splňovat požadavky dané ČSN na výrobu podzemních plastových nádrží, součástí dodávky by mělo být protokol o 100% nepropustnosti, stavební technické osvědčení, prohlášení o shodě, certifikát výrobku vydaný technickým ústavem a v neposlední řadě záruční list. Důležitým kritériem je také množství výztuh vně i uvnitř nádrže, které produkt zpevní a síla použitého materiálu.

Technický nákres rozdílu plastové jímky a tříkomorového plastového septiku

Jímka samonosná sptik samonosný