Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Jaké jsou možnosti likvidace odpadních vod, když chybí kanalizace?

Jaké jsou možnosti likvidace odpadních vod, když chybí kanalizace?Jednou z variant je uskladnění pitné vody, dešťových vod a likvidace vod odpadních v podzemních plastových nádržích z polypropylenu, které nabízí výrobce Mravec plast se sídlem na Vysočině mezi městy Jihlava a Třebíč – www.mravecplast.cz. Výhodou plastových nádrží je snadná manipulace, rychlá instalace, těsnost zaručená výrobcem, nízká cena a doprava zdarma po celé ČR.

Kromě ceny by však rozhodujícím faktorem měla být i kvalita materiálu, z něhož jsou podzemní nádrže vyrobeny. Na trhu jsou nádrže nabízeny z primárního, konstrukčního a technického polypropylenu, avšak pouze u primárního polypropylenu, z něhož jsou nádrže Mravec plast vyráběny, výrobce polypropylenu garantuje fyzikálně – mechanické vlastnosti materiálu, což má vliv na kvalitu a životnost podzemní nádrže. Konstrukční a technický polypropylen obsahuje recyklát, který snižuje kvalitu plastu a dobu využití podzemní nádrže.

Likvidace odpadních vod

Zákon o odpadních vodách nařizuje vlastníkům nemovitostí zajistit likvidaci odpadních vod vytékajících z obydlí bezpečným způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci podloží a povrchových či podzemních vod. Bohužel ne vždy je možné odpadní vodu jednoduše vypustit do kanalizace, na mnoha místech kanalizační řád chybí. V tomto případě jsou variantou plastové podzemní jímky anebo septiky doplněné o zemní pískový filtr, který odpadní vodu mechanicky přečistí na požadované hodnoty.  

Jímka neboli žumpa

bezodtoková beztlaká nádrž, ve které dochází k uskladnění všech odpadních vod vytékajících z objektu. Po naplnění jímky je její obsah periodicky vyvážen fekálním vozem. Z důvodu absence odtoku je nutné kontrolovat plnění jímky, aby nedošlo ke kontaminaci okolí odpadní vodou. Při instalaci jímky je nutné vyřízení tzv. „Ohlášení stavby“.

Septik 

podzemní nádrž, která má v současné době tři komory určené k filtraci odpadních vod vytékajících z objektu, s nímž je septik spojen odpadní trubkou. Septik má oproti jímce odtok, kterým přefiltrovaná voda odtéká pryč. Septik, stejně jako jímku je nutné po jeho naplnění nechat vyvézt fekálním vozem odborné firmy, avšak na rozdíl od jímky vzhledem k odtékající přečištěné vodě, je perioda vývozu mnohem delší a fekální vůz odsaje pouze hustý usazený sediment. Septik je dle zákona považován za 1. stupeň přečištění odpadních vod, odtékající voda ze septiku by měla být následně přečištěna 2. stupněm filtrace – zemním pískovým filtrem. Septik je dle vodního zákona vodním dílem a před jeho instalací je nutné vyřízení „Stavebního povolení“.

Nádrž na dešťovou vodu

nejvhodnějším způsobem záchytu dešťové vody je její uskladnění v podzemní retenční nádrži, kde oproti nadzemním nádržím díky absenci slunečního svitu, nedochází k rychlému zhoršení kvality vody a je možné dešťovou vodu skladovat mnohem déle. Plastové nádrže na dešťovou vodu nabízí Mravec plast také v setu jako kompletně vystrojené retenční nádrže včetně čerpadla a filtrace. Benefitem pořízení vystrojené retenční nádrže je úspora času i financí. 

Z důvodu úspory finančních prostředků je nabízeno i vyřízení dotace „Dešťovka“, jehož heslem je „Dešťovka – ani kapku nazmar...".

Nádrž na pitnou vodu

u chat a chalup často chybí napojení na vodovodní řád a není ani možnost čerpání pitné vody ze studně. Variantou je pořízení plastové podzemní nádrže na pitnou vodu. Plastové nádrže na pitnou vodu musí být vyrobeny z certifikovaného plastu určeného pro styk s pitnou vodou a potravinami.

 

plastová jímka samonosná hranatá_Mravec plast.jpg    septik k obetonování kruhový_Mravec plast.jpg    plastová retenční nádrž dvouplášťová hranatá_Mravec plast.jpg    vystrojená plastová retenční nádrž samonosná kruhová_Mravec plast_2.jpg     plastová nádrž na pitnou vodu samonosná kruhová_Mravec plast_1.jpg