Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Jak správně usadit samonosnou plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu?

Jak správně usadit samonosnou plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu?Základní body, které je třeba dodržet při instalaci samonosné plastové nádrže:

  1. Montážní návod
  2. Vyhloubení stavební jámy a zhotovení betonové základové desky
  3. Usazení nádrže do stavební jámy
  4. Zasypání nádrže
  5. Doporučená hloubka uložení podzemní plastové nádrže

Jak správně usadit samonosnou plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu?

Samonosné produkty, neboli produkty k obsypání zeminou, jsou z pohledu instalace považovány za nejjednodušší typy plastových výrobků určených k uchování a skladování odpadních a užitkových vod. Důvodem je jednoduchá manipulace s plastovou nádrží, její poměrně nízká hmotnost a rychlost usazení na místo užívání. Přesto je nutné při instalaci samonosné plastové jímky neboli žumpy, plastového tříkomorového septiku anebo retenční nádrže dodržet několik bodů, které zajistí správné usazení a zabrání poškození nádrže. Správně instalovanou plastovou nádrž pak uživatel bez problémů využívá několik desítek let.

1. Montážní návod

Před vlastní instalací plastové samonosné nádrže je doporučeno stáhnout si montážní návod produktu z webových stránek dodavatele a řádně si jej prostudovat. Kvalitní dodavatel by měl montážní návod kupujícímu poskytnout ještě před dodáním zboží, pokud montážní návod není volně dostupný ke stažení. V případě chybně zvoleného typu produktu po prostudování montážního návodu může kupující po dohodě s dodavatelem udělat korekci své objednávky a vyhnout se tak případným potížím při instalaci a užívání.

2. Vyhloubení stavební jámy a zhotovení základové desky

Velikost stavební jámy je odvislá od rozměrů instalované nádrže. Doporučuje se stavební jámu zvětšit minimálně o 200mm z každé strany pro manipulaci s nádrží při jejím usazení na základovou desku a její následné napojení na nátokové (u jímek), případně odtokové (septiky, retenční nádrže) potrubí. Při výkopu stavební jámy se nesmí zapomenout na zvětšení jámy o prostor na betonovou základovou desku a revizní komín. Jakmile je stavební jáma vyhrabána, na dně stavebního otvoru se po celé ploše zhotoví betonová deska s obsahem armatury (kari sítě o síle min. 8mm) pro zpevnění o výšce 15cm a nechá se vytvrdnout. Vytvrdlá deska musí být vodorovná, rovná (s tolerancí max. 5mm na 2m) a nesmí obsahovat žádné výstupky či ostré hrany, které by mohly instalovanou plastovou nádrž poškodit. Samonosné produkty není vhodné instalovat do míst s výskytem spodní vody. Pokud si nejste jisti výší hladiny spodní vody, je vhodné okolo nádrže do max. vzdálenosti 30 cm od stěny v úrovni dna instalovat drenážní trubku, která případnou spodní vodu bude odvádět pryč.

3. Usazení nádrže do stavební jámy

Po vytvrdnutí betonu lze spustit nádrž do stavební jámy, připojit na nátok, případně odtok anebo přepad. Nádrž se doporučuje spouštět do stavební jámy pomocí kladky, jeřábu anebo bagru tak, aby usazení nádrže na betonovou desku bylo plynulé a nedošlo k poškození nádrže vlivem nárazu. V případě, že má nádrž vnitřní vzpěry, je třeba do vzpěr vložit armaturu o minimálním průměru ocelové tyče 8mm a vzpěry vysypat polosuchým betonem.

4. Zasypání nádrže

Po připojení nádrže na odpadní trubky nátoku se začne s obsypáním přesátou zeminou, případně pískem ze všech stran. Jako obsyp se doporučuje přesátá zemina z důvodu zachování stejné propustnosti zeminy okolí nádrže, než by bylo v případě obsypu pískem, který má jinou propustnost povrchových vod. Při obsypu se nádrž začne napouštět vodou tak, aby hladina vody v nádrži byla vždy min. 20-30cm nad úrovní zásypu. Důvodem je vyrovnání tlaků vně a zvenku nádrže a zamezení tzv. vyplavání nádrže. Takto se obsype celá nádrž vč. zasypání horní desky. Revizní komín by měl vystupovat nad úroveň okolí cca. 10cm z důvodu zamezení vniknutí povrchových vod do nádrže.

5. Doporučená hloubka uložení podzemní plastové nádrže

Podzemní plastová nádrž, septik anebo jímka (žumpa) jsou konstruovány všemi výrobci plastových nádrží tak, aby měly nosnost maximálně 30cm zeminy nad horní deskou. V případě, že je třeba nádrž uložit hlouběji (například kvůli potřebnému spádu odpadního potrubí), je třeba zajistit, aby větší zatížení nádrže díky vyšší hmotnosti zeminy nad nádrží nenesla nádrž samotná, ale jiná konstrukce. Nejčastěji se jedná o zhotovení betonové desky s kari sítí nad nádrží anebo položení betonových nosníků tak, aby konstrukce přesahovala rozměry nádrže ze všech stran minimálně o 0,5m. Po instalaci je samonosná plastová nádrž pouze pochozí, nikoliv pojezdná.