Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Jak správně usadit plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu k obetonování?

Jak správně usadit plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu k obetonování?Základní body, které je třeba dodržet při instalaci plastové nádrže, septiku anebo jímky k obetonování:

  1. Montážní návod
  2. Vyhloubení stavební jámy a zhotovení betonové základové desky
  3. Příprava nádrže a usazení do stavební jámy
  4. Obetonování nádrže
  5. Doporučená hloubka uložení podzemní plastové nádrže

Při výběru vhodného typu plastové jímky, septiku anebo nádrže na dešťovou vodu je jedním z hlavních kritérií, které rozhodují o volbě, pořizovací cena produktu. V případě plastové nádrže jsou nejnižší prvotní pořizovací náklady u produktů k obetonování. Tento typ je vhodný instalovat do míst, kde je plánováno vyšší statické zatížení (v blízkosti chodníků, pojezdových cest apod.), dále kde je skalnaté podloží anebo jílovito – písčité podloží, ale bez výskytu spodní vody. Velkou výhodou plastové nádrže na dešťovou vodu, jímky anebo septiku k obetonování je kombinace dvou použitých materiálů – plastu a betonu, a využití jejich vlastností pro získání velmi kvalitního a odolného produktu. Těmito vlastnostmi je nízká hmotnost plastu, jeho chemická odolnost vůči agresivním podzemním i odpadním vodám a díky armatuře uchycené ve výztuhách nádrže po zabetonování i statická odolnost vůči vyššímu zatížení tak jako u dvouplášťových produktů. Nevýhodou u nádrží k obetonování je oproti dvouplášťovým produktům nutnost instalace tzv. ztraceného bednění a pravděpodobně i vyšší množství spotřebovaného betonu (výztuhy s armaturou musí být celé zabetonované). V případě, že se investor rozhodne pro tento typ, přichází na řadu další otázka – jakým způsobem se provádí instalace? Při instalaci plastové jímky neboli žumpy, tříkomorového septiku anebo retenční nádrže k obetonování je nutností postupovat dle předepsaných a doporučených pravidel. Správně instalovanou plastovou nádrž pak uživatel bez problémů využívá několik desítek let.

1. Montážní návod

Usazení plastové nádrže k obetonování není složité, ale je časově náročnější než například usazení samonosné nádrže. Před vlastní instalací se doporučuje prostudování montážního návodu dodavatele. Kvalitní dodavatel by měl montážní návod kupujícímu poskytnout ještě před dodáním zboží, pokud montážní návod není volně dostupný ke stažení. V případě chybně zvoleného typu produktu po prostudování montážního návodu může kupující po dohodě s dodavatelem udělat korekci své objednávky a vyhnout se tak případným potížím při instalaci a užívání.

2. Vyhloubení stavební jámy a usazení nádrže

Velikost stavební jámy je odvislá od rozměrů instalované nádrže. Při výkopu stavební jámy se nesmí zapomenout na zvětšení jámy o prostor na ztracené bednění, betonovou základovou desku a revizní komín. Pro lepší manipulaci se doporučuje zvětšení jámy u produktů k obetonování minimálně o 200-400mm z každé strany pro manipulaci s nádrží při jejím usazení, instalaci ztraceného bednění a následné napojení na nátokové (u jímek), případně odtokové (septiky, retenční nádrže) potrubí.

3. Příprava nádrže a usazení do stavební jámy

Jakmile je stavební jáma vyhrabána, na dně stavebního otvoru se po celé ploše zhotoví betonová deska s obsahem armatury (kari sítě o síle min. 8mm) pro zpevnění o výšce 15cm a nechá se vytvrdnout. Vytvrdlá deska musí být vodorovná, rovná (s tolerancí max. 5mm na 2m) a nesmí obsahovat žádné výstupky či ostré hrany, které by mohly instalovanou plastovou nádrž poškodit. Produkty k obetonování není vhodné instalovat do míst s výskytem spodní vody. Pokud si nejste jisti výší hladiny spodní vody, je vhodné okolo nádrže do max. vzdálenosti 30 cm od stěny v úrovni dna instalovat drenážní trubku, která případnou spodní vodu bude odvádět pryč. Instalovaná nádrž na dešťovou vodu, jímka anebo septik k obetonování je vybavena z vnější strany žebry o výšce 100mm. V žebrech nádrže jsou vyvrtány otvory o průměru 8mm na protažení armatury (roxoru) o síle 6mm. (Roxory nejsou s produktem dodávány.) Nádrž se doporučuje spouštět do stavební jámy pomocí kladky, jeřábu anebo bagru tak, aby usazení nádrže na betonovou desku bylo plynulé a nedošlo k poškození nádrže vlivem nárazu. Po vložení se nádrž, septik anebo jímka napojí na odpadní potrubí dle potřeby. Následně se provede montáž ztraceného bednění okolo nádrže tak, aby žebra byla celá uvnitř bednění.

4. Obetonování nádrže

Po usazení plastové nádrže na betonovou základovou desku, napojení na odpadní potrubí a montáži ztraceného bednění je možné přistoupit k vlastnímu obetonování nádrže. V případě, že nádrž obsahuje vnitřní vzpěry – trubky, vloží se do těchto trubek armatura (ocelové pruty) a trubky se vysypou polosuchým betonem. Beton musí být středně suchý, tak, aby se dostal mezi žebra nádrže. Zároveň při plnění ztraceného bednění betonem se kvůli vyrovnání venkovních a vnitřních tlaků působících na nádrž, začne nádrž napouštět vodou tak, aby voda byla vždy min. 20-30cm nad betonu. Denně je možné zabetonovat max. 30-40cm z výšky nádrže. Takto se postupně pokračuje až k horní hraně nádrže. Po dosažení horní hrany nádrže se přistupuje k betonáži vrchní strany nádrže. Výška betonu, který bude ležet na nádrži za současného provázání s armaturou (kari sítí) je max. 5cm. Po vytvrdnutí této vrstvy je možné horní stranu dobetonovat do požadované výše. Při betonáži vrchní strany nádrže je nutné, aby beton vrchní strany nádrže přesahoval rozměry nádrže z každé strany minimálně o 0,5m. V případě, že mezi ztraceným bedněním a stěnami stavební jámy je prostor, je třeba počkat na vytvrdnutí betonu okolo nádrže, poté nádrž zasypat zeminou, nechat ji sednout a poté zabetonovat horní stranu nádrže, aby nevznikl po sednutí zeminy prostor mezi zeminou a betonovou deskou.

5. Doporučená hloubka uložení plastové nádrže k obetonování

Podzemní plastová nádrž, septik anebo jímka (žumpa) jsou konstruovány všemi výrobci plastových nádrží tak, aby měly nosnost maximálně 30cm zeminy nad horní deskou. V případě nádrže k obetonování, kde je provedena betonáž horní strany, je možné uložení nádrže hlouběji (například kvůli potřebnému spádu odpadního potrubí), než je povolených 30m.

Technický nákres jímky / nádrže na dešťovou vodu a septiku k obetonování:

technický nákres jímky k obetonování technický nákres septiku k obetonování