Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Jak správně usadit dvouplášťovou plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu?

Jak správně usadit dvouplášťovou plastovou jímku, septik anebo nádrž na dešťovou vodu?Základní body, které je třeba dodržet při instalaci dvouplášťové plastové nádrže:

  1. Montážní návod
  2. Vyhloubení stavební jámy a zhotovení betonové základové desky
  3. Usazení nádrže do stavební jámy
  4. Zasypání nádrže
  5. Doporučená hloubka uložení podzemní plastové nádrže

Plánujete pořízení plastové jímky, tříkomorového septiku anebo retenční nádrže, ale v plánovaném místě uložení je výskyt spodní vody. V tomto případě je nejlepší volbou instalace dvouplášťového produktu. Dvouplášťová nádrž je konstruována tak, aby vydržela tlak spodní vody, který na nádrž působí a při vyčerpání nádrže nedošlo k jejímu poškození, tzv. vyplavání. Velkou výhodou plastové dvouplášťové nádrže, jímky anebo septiku je kombinace dvou použitých materiálů – plastu a betonu, a využití jejich vlastností pro získání velmi kvalitního a odolného produktu. Těmito vlastnostmi je nízká hmotnost plastu, jeho chemická odolnost vůči agresivním podzemním i odpadním vodám a díky armatuře v mezipláští nádrže po jeho vybetonování i statická odolnost vůči vyššímu zatížení tak jako u produktů k obetonování. Podstatnou výhodou dvouplášťových plastových nádrží je také úspora v množství betonu při vybetonování mezipláští a vzpěr oproti instalaci nádrží k obetonování, kde je k obetonování využito ztracené bednění a množství betonu může být vyšší. Při instalaci plastové dvouplášťové jímky neboli žumpy, dvouplášťového tříkomorového septiku anebo dvouplášťové retenční nádrže je nutné dodržet několik bodů. Správně instalovanou plastovou nádrž pak uživatel bez problémů využívá několik desítek let.

1. Montážní návod

Usazení dvouplášťové nádrže není složité. Před vlastní instalací se doporučuje prostudování montážního návodu dodavatele. Kvalitní dodavatel by měl montážní návod kupujícímu poskytnout ještě před dodáním zboží, pokud montážní návod není volně dostupný ke stažení. V případě chybně zvoleného typu produktu po prostudování montážního návodu může kupující po dohodě s dodavatelem udělat korekci své objednávky a vyhnout se tak případným potížím při instalaci a užívání.

2. Vyhloubení stavební jámy a usazení nádrže

Velikost stavební jámy je odvislá od rozměrů instalované nádrže. Doporučuje se stavební jámu zvětšit minimálně o 200mm z každé strany pro manipulaci s nádrží při jejím usazení a následné napojení na nátokové (u jímek), případně odtokové (septiky, retenční nádrže) potrubí. Při výkopu stavební jámy se nesmí zapomenout na zvětšení jámy o prostor na betonovou základovou desku a revizní komín.

3. Usazení nádrže do stavební jámy

Jakmile je stavební jáma vyhrabána a zbavena ostrých předmětů nalije se do jámy řídký beton o výšce 15cm a nádrž, která je na spodní části vyztužena ocelovými pruty (nebývá součástí dodávek) se vloží do betonu. Nádrž se doporučuje spouštět do stavební jámy pomocí kladky, jeřábu anebo bagru tak, aby usazení nádrže na betonovou desku bylo plynulé a nedošlo k poškození nádrže vlivem nárazu. Po vložení se nádrž, septik anebo jímka napojí na odpadní potrubí dle potřeby. Následně nádrž nechá minimálně jeden den v betonu zatvrdnout.

4. Zasypání nádrže

Po zatvrdnutí plastové nádrže v betonu je možné přistoupit k plnění mezipláští nádrže a jejímu obsypu přesátou zeminou. V případě, že nádrž obsahuje vnitřní vzpěry – trubky, vloží se do těchto trubek armatura (ocelové pruty) a trubky se vysypou polosuchým betonem. Beton, kterým se mezipláští nádrže začne vysypávat, musí být středně suchý, tak, aby se dostal mezi žebra nádrže. Zároveň při plnění mezipláští se kvůli vyrovnání venkovních a vnitřních tlaků působících na nádrž, začne obsypávat přesátou zeminou (anebo pískem) a napouštět vodou tak, aby voda byla vždy min. 20-30cm nad úrovni zásypu a betonu. Denně je možné zasypat a vyplnit max. 30-40cm z výšky nádrže. Takto se postupně pokračuje až k horní hraně nádrže. Po dosažení horní hrany nádrže se přistupuje k betonáži vrchni strany nádrže. Výška betonu, který bude ležet na nádrži za současného provázání s armaturou (kari sítí) je max. 5cm. Po vytvrdnutí této vrstvy je možné horní stranu dobetonovat do požadované výše. Při betonáži vrchní strany nádrže je nutné, aby beton vrchní strany nádrže přesahoval rozměry nádrže z každé strany minimálně o 0,5m. Po zasypání nádrže se doporučuje nechat nasypanou zeminu sednout a poté zabetonovat horní stranu nádrže, aby nevznikl po sednutí zeminy prostor mezi zeminou a betonovou deskou.

5. Doporučená hloubka uložení plastové dvouplášťové nádrže

Podzemní plastová nádrž, septik anebo jímka (žumpa) jsou konstruovány všemi výrobci plastových nádrží tak, aby měly nosnost maximálně 30cm zeminy nad horní deskou. V případě dvouplášťové nádrže, která je z horní strany zabetonována, je možné uložení nádrže hlouběji (například kvůli potřebnému spádu odpadního potrubí), než je povolených 30m.

nákres septik dvouplášťový kruhový nákres jímka dvouplášťová