Česky Slovensky
Breadcrumb navigation

Úvod > Produkty

Produkty

Výroba plastových podzemných nádrží Mravec plast

Plastové podzemné nádrže Mravec plast sú výrábané technológiou zvárania plastových dosiek na moderných CNC strojoch, ktoré zaručujú požadovanú kvalitu, presnosť zvaru a tesnosť nádrže.

Vyrábané plastové nádrže sú rozdelené podľa predpokladaného využitia pre uskladnenie a záchyt kvapalín rôzneho charakteru, prípadne pre uskladnenie sypkých či granulátových materiálov. Teplota kvapalín v nádržiach by sa mala pohybovať v rozmedzí 5°- 30°C. Plastové nádrže nie su vhodné pre uskladnenie agresívnych horľavých a prchavých materiálov a kvapalín. Pri plánovanom uskladnení látok a materiálov tohto charakteru je nutné vychádzať z chemickej odolnosti polypropylénu udávaného výrobcom.

Všetky plastové výrobky Mravec plast sú vyrábané v kruhovom i hranatom prevedení, s ohľadom na typológiu podložia v mieste inštalácie v troch základných typoch:

  • samonosné k obsypu zeminou
  • k obetónovaniu
  • dvojpláštové

Retenčné nádrže – plastové podzemné nádrže určené pre záchyt a uskladnenie daždovej vody pre jej ďaľšie využitie, napr. na zavlažovanie, alebo spätne v objekte, na ktorý je nádrž napojená – napr. pre splachovanie WC. Retenčná nádrž obsahuje núdzový prepad, ktorý zaistí odtok prebytočnej vody do vsakovacej jamy, kanalizácie, alebo vodného toku.

Žumpy – podzemné nádrže určené ku skladovaniu odpadových vôd vypúšťaných z rodinných domov, chát, chalúp, malých výrobných priestorov či reštauračných zariadení v miestach, kde nie je možné vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie, vsakovacej jamy. Žumpa je bezodtoková, beztlaková nádrž, kde dochádza k uskladneniu všetkých kalov a vôd vytekajúcich z objektu, na ktorý je napojená kanalizačným potrubím. Vyprázdnenie žumpy po jej naplnení je riešene periodicky fekálnym vozidlom odbornej firmy. Inštalácia žumpy podlieha platnej legislatíve o hospodárení s odpadovými vodami, avšak s ohľadom na skutočnosť, že u žúmp nedochádza k vypúšťaniu odpadových vôd, stačí inštaláciu žumpy vo väčšine prípadov riešiť s příslušným úradom formou „Ohlásenia drobnej stavby“.

Vodomerné šachty – podzemné nádrže určené pre inštaláciu jedného či viacero vodomerov v nezámrznej hĺbke. Vodomerná šachta je osadená protišmykovými nášľapmi a krycím poklopom s možnosťou uzamknutia pre zamedzenie vstupu neoprávnenej osoby.

Nádrže na pitnú vodu - plastové podzemné nádrže vyrábané s certifikovaného PP určeného pre styk a uchovanie pitnej vody v miestach, kde nie je dostupný vodovod, alebo studňa s pitnou vodou.

Bazény – okrem podzemných nádrží Mravec plast vyrába aj bazény so skimerovou filtráciou vody. Tvar, parametre a vybavenie bazénu je vždy riešené individuálne, aby dodaný bazén presne spĺňal požiadavky užívateľa.